SPOT-ON is niet meer…

2018 was het laatste jaar in het bestaan van SPOT-ON.

Eind 2018 heb ik een punt gezet achter mijn werkzame leven.
En dus ook achter mijn SPOT-ON.

Hartelijk dank aan alle mensen met wie ik heb samengewerkt, zowel in de televisie-industrie
als ook in andere beeld- & geluidproducties.
Veel dank vooral ook aan alle bedrijven die mij hun klandizie gegund hebben.

Voor de toekomst wens ik alle vrienden en bekenden uit mijn televisietijdperk
en alle relaties die ik door SPOT-ON heb leren kennen alle geluk en succes toe!

Met heel veel groeten,
Nico Hille